Ciutats romanes a les terres de València (hasta siglo III)

València és el víncul geogràfic entre el sur i el nord de la Ibèria mediterrània, entre la vall del Betis i les illes d’Eivissa i Formentera.
La seva localització estratègica va ser la raó romantizació de Sagutum, Valentia i Illici. No n’hi havia grans ciutats o tan plenes de momuments com a la resta d’Hispania; tanmateix el seu interès enllaça el desenvolupament d’un model d’integració amb el modus vivendi romà què alhora preserva restes del passat local, com va atresorar Saguntum o en el seu epítet (Valentia Edetanorum).

Click here to read this article from Catalan Historical Review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s